Kontakt: sfddrustvo@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/sfddrustvo

Instagram: @sfddrustvo

Nujni in zadostni pogoj za delovanje v društvu sta letna članarina 5 evrov in študij filozofije na FF.

Študentskemu filozofskemu društvu trenutno predseduje Gal Rebolj.
Vrhovne funkcije zasedajo tudi Jakob Remškar, Tilen Milošič in Tonya Žagar Savić.

Arhiv predsednikov_ic društva: 

Gal Rebolj

Tara Peternell

Nejc Kralj

Martin Bole

Gaja Lukacs-Čufer

Maruša Nardoni 

Marko Markič