Nujni in zadostni pogoj je letna članarina 5 evrov ter študij filozofije na FF