Študentskemu filozofskemu društvu predseduje Maruša Nardoni.

Vrhovne funkcije zasedajo tudi Ivan Kobe, Zmago Švajncer in Nesa Vrečer.