PONEDELJEK: 

14.40 - 15.30 Lara Kren, »SMRT KOT VIR ŽIVLJENJA« (434)

15.30 - 16.20 Urška Baloh, »FILOZOFSKO NARAVNANA MISEL EDVARDA KOCBEKA« (434)

16.20 - 17.10 Dr. Tadej Rifel, »SAMORAZODETJE ŽIVLJENJA: Michel Henry in absolutna fenomenologija življenja« (434)

17.10 - 18.00 Zmago Švajncer Vrečko, »STARODAVNE KONTEMPLATIVNE IN MEDIDATIVNE METODE V LUČI NEVROZNANOSTI« (434)

18.00 - 18.50 Robert Kralj, »POJMOVANJE ŽIVLJENJA PRI ROMANU GUARDINIJU IN EDITH STEIN« (434)

18.50 - 19.40 Dr. Nina Petek, »Prajñāpāramitāhṛdaya: o vitalni dialektiki praznine« (434)

20.20 - 21.05 Dr. Eva Bahovec in Polona Mesec »Feminizem in življenje« predavanje v okviru predmeta 'Ženske študije in filozofija' (15)

 

TOREK: 

15.30 - 16.20 Dejan Macura, »POJEM ŽIVLJENJA SKOZI EVOLUCIJO ZAVESTI« (434)

16.20 - 17.10 Dr. Borut Cerkovnik, »ŽIVLJENJE KOT PROCES, OSNOVAN NA SEMIOZI« (426)

17.10 - 18.00 Marko Markič, »RAZMEJITEV WITTGENSTEINOVE HERMENEVTIKE ŽIVLJENJSKE PRAKSE IN HEIDEGGERJEVE HERMENEVTIKE TUBITI« (426)

18.00 - 18.50 Nesa Vrečer, »CANGUILHEM IN VITALIZEM V ZNANOSTIH O ŽIVLJENJU« (426)

18.50 - 19.40 Matej Kolenc, »ALTHUSSERL IN LACLAU« - predavanje v okviru predmeta 'Kritična teorija družbe' (426)

 

SREDA: 

14.40 - 15.30 Dr. Matjaž Potrč, »ÉLAN VITAL IN DEJAVNA FILOZOFIJA PSIHOLOGIJE« (434)

15.30 - 16.20 Jan Simončič, »ZAPISOVANJE NEVARNIH RAZMERIJ KOT AFIRMACIJA ŽIVLJENJA« (325)

16. 20 - 17.10 Sara Svati Sharan, »OD SMRTI SUBJEKTA DO POSKUSA FEMINISTIČNE PISAVE« (325)

17.10 - 18.00 Gostujoče predavanje: p. Miran Špelič, OFM, »IZREKI PUŠČAVSKIH OČETOV«, predavanje v okviru predmeta 'Srednjeveška in renesančna filozofija'

18.50 - 21.00 Hostel CELICA: Jernej Kaluža, »ÉLAN VITAL: IDEALIZEM VITALIZMA« in

                                                 Matija Jan, »MED MATERIALIZMOM IN VITALIZMOM«;

 

ČETRTEK:

10.30 - 12.00 Dr. Cvetka Toth, »EDVARD KOCBEK - NEIZREKLJIVA JASNA SLAST BIVANJA« (34)

13.50 - 14.40 Miha Javoršek, »KOMEDIJA V TREH DEJANJIH« (325)

16.20 - 17.10 Maruša Nardoni, »ŽIVLJENJE IN VIDEZ« (325)

17.10 - 18.00 Gaja Lukacs Čufer, »EMPATIJA IN ZRCALNI NEVRONI« (325)

18.00 - 18.50 Eva Virc, »KOMIČNO V ODNOSU DO NEZAVEDNEGA« (325)

18.50 - 21.05 FILMSKI VEČER: ogled filma LA DOLCE VITA (Fellini) (302)